Koncepce

PEDAGOGICKÁ KONCEPCE

Lesní mateřská škola Mraveniště z.s. poskytuje dětem bezpečné a láskyplné prostředí. Vztah dětí a průvodců je založen na vzájemné důvěře a respektu. Děti mají právo vyjádřit svůj názor a kdykoli požádat průvodce o pomoc v situacích, ve kterých si neví rady. Všechny děti zde najdou rovnocenné postavení a zároveň klademe důraz na jejich individualitu. Průvodci se snaží být pro děti dobrými vzory v každodenních situacích. Ve škole panuje příjemná atmosféra, která dětem usnadňuje začlenění se do kolektivu a rozvíjí jejich sociální schopnosti. Děti se podílejí na vytváření školních pravidel, které pak vedou k jejich úspěšnějšímu dodržování. Průvodce umožňuje dětem rozvíjet se přirozeně jejich vlastním tempem. Důvěřujeme dětem, jejich schopnosti učit se, rozvoji jejich kognitivního a společenského vývoje více než mechanickému učení a mechanickému myšlení. Rozvíjíme schopnost učit se tím, že dětem ukazujeme, že proces učení je příjemný. Budujeme u dětí sebedůvěru, samostatnost a spolupráci. Většina programu probíhá venku v lese, ve všech ročních obdobích. Celková atmosféra školy je stavěna na slušnosti, zdvořilosti a vzájemné úctě mezi dětmi, průvodci a rodiči.