Pravidla v Mraveništi

Pravidla, kterými se všichni řídíme…

Obecná pravidla:
 • chováme se k ostatním tak, jak chceme, aby se ostatní chovali ke mně
 • neomezujeme osobní svobodu druhého
 • pokud se mé jednání někomu nelíbí, přestanu
 • jsem samostatný, ale pokud potřebuji pomoc, řeknu si o ni
 • stejně tak můžu kdykoliv říct “už dost”, respektuji toto i u kamarádů.
 • respektujeme a zachováváme práci druhých
 • pomáháme si navzájem, obzvláště slabším
 • když mě něco bolí, nebo si ublížím, nahlásím to pedagogovi
Pravidla v přírodě:
 • všichni se zdržujeme na dohled a doslech
 • všichni se čekáme na čekacích místech
 • na dohodnutý signáll přijdou jšichni k pedagogovi
 • nikdy neodcházíme s neznámými lidmi. Pokud potkáme někoho známého, také s ním neodcházíme.
 • bez dovolení se nejí nic nalezeného v lese
 • na stromy lezu se souhlasem pedagoga
 • dbám na správné nošení klacků hrotem dolů
 • v lese se chováme s respektem a vědomím toho, že je domovem zvířat, stromů a rostlin
Pravidla v zázemí:
 • všechny pomůcky a hračky mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět vracíme.
 • dáváme pozor na horká kamna
 • v jurtě se chováme tak, abychom neohrozili bezpečnost svou ani ostatních
Pravidla při práci s nářadím:
 • nářadí je určené k činnostem, ne ke hraní
 • s nářadím manipuluji podle insrukcí pedagoga
 • jsem opatrný, abych neublížil sobě ani druhým
Pravidla u ohně:
 • z ohně nevytahuji rozpálené klacky
 • přikládáme pouze se svolením pedagoga
 • kolem ohně se pohybuji opatrně