Lesní školka

CO JE LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA

„Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka – trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Děti ve věku tří až šesti let, které jsou nejčastějšími návštěvníky lesních MŠ, najdou v přírodě to, co právě potřebují. Energií nabití ďáblíci přeskakují překážky, běhají a lezou tam, kam si ještě troufnou. Kdo potřebuje chvilku klidu, najde si tiché místo, odkud může pozorovat ptáky ve větvích nebo pilné mravence.
Pedagogové připravují program, který přirozeně navazuje na roční období a místo, které se pro daný den stává učebnou pod širým nebem. Pomůckami jsou často přírodniny – klacík jako tužka na kreslení v písku, kamínky jako hudební nástroj nebo počitadlo. Děti mohou poznávat všemi smysly – jak voní letní louka, jak zní různé druhy dřeva. A společně s učiteli přemýšlí a pozorují, pro koho má luční kvítí a plody lesa význam, poznávají vlastní hranice a rozvíjejí přátelství ve hrách, které mají v lese nekonečně mnoho podob. Neznamená to však, že děti z lesní MŠ nepoznají „výdobytky civilizace,“ naopak. V zimě si děti uvědomí krásu teplého domova, po celý rok cestují veřejnou dopravou za různými návštěvami a účastní se kulturních a jiných společenských událostí ve svém okolí. Lesní mateřská škola také vytváří různé slavnosti a jarmarky pro veřejnost.
Lesní MŠ může fungovat samostatně, nebo ve spolupráci s klasickou MŠ (sdílení kuchyně a jídelny, případně společná část programu). V obou případech pružně řeší poptávku po místech v MŠ a zájem o programu venku.
Zásadou v lesních MŠ je menší počet dětí na pedagoga než je tomu v klasických MŠ.“

PhDr. Tereza Vošahlíková, Ph.D.
Předsedkyně Asociace lesních mateřských škol 

 

PROČ LESNÍ ŠKOlku mraveniště?

Lesní mateřská škola Mraveniště nabízí výchovně vzdělávací program pro děti od tří let, které mají chuť trávit většinu času v kreativním přírodním prostředí.

  • menší skupina dětí doprovázená více průvodci
  • větší prostor pro individuální přístup
  • přehlednější vztahy mezi dětmi
  • rozdílnou pedagogickou koncepci
  • respektující přístup k dětem
  • udržování blízkého vztahu a aktivní zapojení rodičů
  • dostatek příležitostí k volnému pohybu a pobytu v přírodě
  • poznávání přírody
Lesní školka mraveniště

Lesní školka Mraveniště je spolkem dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, jehož účelem je rozvoj, podpora a propagace životních hodnot, činností a sociálních svazků v rámci komunity spolku. Chceme aby i rodiče se stali členy Spolku a tímto sdíleli a podporovali naši myšlenku vznikají komunity okolo lesní školky. Níže najdete důležité dokumenty, týkající se provozu LMŠ Mraveniště.

Přihláška do Lesní mateřské školy Mraveniště z.s. pro školní rok 2022/2023

Stanovy Lesní mateřská škola Mraveniště z.s.

Přihláška do spolku Lesní mateřská škola Mraveniště z.s.

ŠVP PV Rok v lese

Školní řád LMŠ Mraveniště 2020_2021