Jak můžete pomoci

Je-li vám činnost Lesní mateřské školy Mraveniště sympatická a Vaše možnosti Vám to dovolí, budeme velice rádi, podpoříte-li nás finančním či materiálním darem.

Finanční dary lze zasílat na bankovní účet spolku Lesní mateřská škola Mraveniště, z.s č.: 187878787/2010, vedený u Fio banka, a.s. Na poskytnutí finančního daru Vám samozřejmě vypíšeme daňově uznatelnou darovací smlouvu.Také Vám po individuální dohodě můžeme nabídnout propagaci na našich internetových stránkách.