POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA

Podle novely školského zákona má každé pětileté dítko od následujícího školního roku 2017/2018 povinnost denně, na minimálně 4 hodiny, docházet do předškolního zařízení.

Pokud tedy máte doma dítko, které do 30. srpna 2017 dovrší věk 5 let, je na místě, příslušnou legislativu nastudovat.

MŠMT, které tuto (dle našeho názoru nesmyslnou, nekoncepční a zcela jistě svobody dítěte i rodičů omezující) úpravu připravilo, nám z ní alespoň vypracovalo pěkný výtah. Na níže uvedeném odkaze najdete dokument určený rodičům, školám i zřizovatelům.

Lesní mateřská škola Mraveniště z.s. vstupuje do školského rejstříku, tudíž bude možné plnit povinnou předškolní docházku ve školním roce 2017/2018 také u nás v Mraveništi.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani