Školka Mraveniště

Lesní školka Mraveniště ve Staré Vsi nad Ondřejnicí vznikla z přesvědčení, že jako rodiče, chceme dětem umožnit vyrůstat společně s přírodou a nabídnout dětem nevyčerpatelné množství podnětů pro různorodou činnost.  Základním principem je pobyt venku, respektující partnerský přístup k dětem a aktivní spolupráce s rodiči. Průvodci připravují program, který přirozeně navazuje na roční období a místo, které se pro daný den stává učebnou pod širým nebem. Bezprostřední zkušeností se děti učí vzájemné spolupráci a nabývají potřebných znalostí a dovedností.